Prihlasovanie sa na témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021

Na témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021 sa bude dať cez systém Ais2 prihlasovať v termíne od 6. marca 2020 od 16.00 hod. do 20. marca 2020 do 20.00 hod. Týka sa to študentov: 2. roka Bc. stupňa štúdia (všetky študijné programy), 3. roka Bc. stupňa štúdia študijného programu masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia … Viac →

Oznam pre študentov – odovzdávanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom: 3. roka bakalárskeho denného štúdia, 2. roka magisterského denného štúdia, 4. roka bakalárskeho externého štúdia, reprobantom a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, že do 15. októbra 2019 je potrebné odovzdať zadanie záverečnej práce. Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce nájdete tu  – v záložke ZADANIA.

Oznam pre študentov 2. roka externého magisterského štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 5. apríla 2019 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce. Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce: Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch a to nasledovne: prihlási sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo … Viac →