Výzva na predkladanie žiadostí o podporu kultúrnych a športových aktivít študentov

Študentská časť Akademického senátu UCM a Študentská rada UCM upozorňujú študentov a študentské organizácie, ktoré majú záujem o finančnú podporu študentských športových a kultúrnych aktivít, že je už možné predkladať žiadosti – predpísaným spôsobom, teda písomne.

O príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov môže žiadať oprávnený žiadateľ – študent UCM. Žiadateľ žiada o príspevok vyplnením Žiadosti o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov.

Žiadosť sa odovzdáva na podateľni Univerzity sv. Cyrila Metoda v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava

Adresát: ŠR UCM s popisom na obálke „Športové a kultúrne aktivity“.

Uvedené je potrebné doručiť najneskôr do 8. októbra 2019

Projekty musia mať predpísanú podobu a spĺňať podmienky schvaľovacieho procesu. Po ukončení termínu zasadne študentská časť AS UCM spolu s predsedníctvom ŠR UCM a následne budú podané písomné vyjadrenia kvestorovi UCM spolu s originálmi žiadostí.

Viac na stránkach UCM.

Viac informácií poskytne Mgr. Darina Peterková, podpredsedníčka AS UCM za študentskú časť a podpredsedníčka ŠR UCM, e-mail: darina.peterkova(zav.)ucm.sk.