Na FMK UCM v Trnave pribudla kreatívna študentská zóna

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave slávnostne otvorili novú študentskú zónu. Ponúkne priestor pre prácu aj oddych.

Zóna je určená predovšetkým pre študentov, ktorí sa v nej môžu pripravovať na prednášky, semináre alebo v nej tráviť čas počas prestávok. „Naša fakulta sa snaží viesť študentov ku kreativite a tvorivému prístupu. To si vyžaduje aj vhodné priestory a podmienky na takúto prácu. Novou zónou chceme študentov motivovať k ešte lepším výsledkom,“ uviedla doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., dekanka FMK UCM v Trnave.

Študentská zóna je rozdelená do troch častí. Relaxačná časť ponúka priestor pre oddych, čomu je prispôsobené aj sedenie. Pracovná zóna umožňuje individuálnu prácu a prípravu na výučbu. Spoločné úlohy a zadania môžu študenti riešiť v časti, ktorá je prispôsobená na tímovú spoluprácu.

„Celý interiér je mobilný, čo umožňuje jeho rýchle premiestnenie. Zónu si môžu študenti ľahko dotvoriť alebo prispôsobiť na spoločnú prednášku, či projekciu. Súčasne môže slúžiť aj na iné formy relaxu alebo práce,“ vysvetľuje Ing. arch. Katarína Viskupičová, ktorá študentskú zónu navrhla.

„Týmto pokračujeme v napĺňaní vízie celej univerzity, vytvoriť pre študentov prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre. Považujeme to za normu a budeme investovať aj do ďalších podobných aktivít,“ uviedol prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave plánuje v tomto akademickom roku zrealizovať aj ďalšie podobné zóny a priestory pre projektovú výučbu. Okrem toho pripravila pre študentov viacero noviniek. Jednou z nich je aj nový predmet pre začínajúcich podnikateľov, ktorý bude prebiehať formou workshopov, kreatívneho a projektového vyučovania.

Predmet Podnik a podnikanie vznikol v spolupráci s národným rozvojovým projektom AZU a Slovenskou sporiteľňou. Študenti, ktorí už začali podnikať alebo by chceli rozvinúť svoj vlastný podnikateľský nápad, sa budú učiť priamo od odborníkov z praxe. Výstupom bude vypracovanie uceleného podnikateľského plánu, ktorý budú obhajovať pred odbornou komisiou.