Stretnutie diplomantov so školiteľkou Dr. Janou Černou

Stretnutie diplomantov so školiteľkou bude v piatok 11. októbra o 8.10 na Skladovej ulici, na ktorom pedagogička podpíše zadania. Zároveň každý študent prinesie osnovu diplomovej práce (inými slovami obsah práce) a tiež vypracovaný hlavný cieľ a čiastkové ciele diplomovej práce (v rozsahu cca jeden odstavec; čiže 10 – 15 riadkov) v tlačenej podobe.