Stretnutie k bakalárskym a diplomovým prácam (Dr. Kraľovičová)

Prvé spoločné stretnutie študentov s ich školiteľkou Dr. Kraľovičovou bude 9.októbra 2019 o 10.00 v JC 25 (Jama). Na stretnutie je potrebné priniesť vytlačené zadanie z AIS.