Oznam pre reprobantov a študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia

Prosíme študentov, ktorí sú v AR 2019/2020 v nadštandardnej dĺžke štúdia (reprobanti), aby si skontrolovali v AISe pridelenie svojej záverečnej práce. Zadanie záverečnej práce je potrebné odovzdať čo najskôr (termín bol do 15.10.2019) na sekretariát katedier v Jame (p. Uhlíková, p. Benkovská). Postup na odovzdanie zadania je dostupný na webe FMK. V prípade otázok kontaktujte … Viac →

Oznam pre študentov – odovzdávanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom: 3. roka bakalárskeho denného štúdia, 2. roka magisterského denného štúdia, 4. roka bakalárskeho externého štúdia, reprobantom a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, že do 15. októbra 2019 je potrebné odovzdať zadanie záverečnej práce. Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce nájdete tu  – v záložke ZADANIA.