Oznam pre študentov – odovzdávanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom: 3. roka bakalárskeho denného štúdia, 2. roka magisterského denného štúdia, 4. roka bakalárskeho externého štúdia, reprobantom a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, že do 15. októbra 2019 je potrebné odovzdať zadanie záverečnej práce. Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce nájdete tu  – v záložke ZADANIA.

Oznam pre študentov 2. roka externého magisterského štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 5. apríla 2019 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce. Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce: Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch a to nasledovne: prihlási sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo … Viac →

Sekretariát začal vydávať zadania záverečných prác

Zadania bakalárskych a diplomových prác sa vydávajú študentom študijných programov aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v Jame, m.č. 123 na 3. poschodí. Zadania diplomových prác odboru marketingová komunikácia sú študentom k dispozícii od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v … Viac →

Zadania bakalárskych a diplomových prác – AMES, KOMU, TEDI

Zadania bakalárskych a diplových prác si študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia, odbory AMES, KOMU, TEDI, môžu vyzdvihnúť na sekretariáte v Jame, 2. poschodie, č. dverí 52. Bakalársky stupeň: 3.Bc. denné štúdium – KOMU, 4.Bc. externé štúdium – KOMU,  3.Bc. denné štúdium –  AMES, 3.Bc. denné a xterné štúdium – TEDI. Študenti, ktorí si ešte … Viac →