Oznam pre reprobantov a študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia

Prosíme študentov, ktorí sú v AR 2019/2020 v nadštandardnej dĺžke štúdia (reprobanti), aby si skontrolovali v AISe pridelenie svojej záverečnej práce.

Zadanie záverečnej práce je potrebné odovzdať čo najskôr (termín bol do 15.10.2019) na sekretariát katedier v Jame (p. Uhlíková, p. Benkovská).

Postup na odovzdanie zadania je dostupný na webe FMK.

V prípade otázok kontaktujte p. Uhlíkovú a p. Benkovskú prostredníctvom ich e-mailových adries: helena.uhlikova(at)ucm.sk, jana.benkovska(at)ucm.sk.