Zadania bakalárskych a diplomových prác – AMES, KOMU, TEDI

Zadania bakalárskych a diplových prác si študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia, odbory AMES, KOMU, TEDI, môžu vyzdvihnúť na sekretariáte v Jame, 2. poschodie, č. dverí 52.

Bakalársky stupeň:

  • 3.Bc. denné štúdium – KOMU,
  • 4.Bc. externé štúdium – KOMU,
  •  3.Bc. denné štúdium –  AMES,
  • 3.Bc. denné a xterné štúdium – TEDI.

Študenti, ktorí si ešte nevyzdvihli zadania bakalárskych prác, tak môžu urobiť od 29. januára 2018 do 23. februára 2018 na sekretariáte v Jame, v čase úradných hodín.

Magisterský stupeň:

Študenti, ktorí si ešte nevyzdvihli zadania diplomových prác, tak môžu urobiť od 29. januára 2018 do 23. februára 2018 na sekretariáte v Jame, v čase úradných hodín.