Oznam pre študentov 2. roka externého magisterského štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 5. apríla 2019 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce.

Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce:

Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch a to nasledovne:

 • prihlási sa do AIS,
 • v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo ikonku profilu prepne do univerzálneho nastavenia,
 • v menu naľavo vybrať položku „Evidencia štúdia“,
 • následne vybrať položku „VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky“,
 • po otvorení dialógového okna vybrať záložku „Záverečné práce“,
 • v pravej časti okna kliknúť na hornú ikonku tlačiarne a zvoliť možnosť „Vytlačiť zadanie“,
 • následne sa vygeneruje PDF súbor obsahujúci zadanie záverečnej práce,
 • študent dá obidva exempláre zadania podpísať svojmu školiteľovi,
 • obidve podpísané zadania je potrebné odovzdať do 5. apríla 2019 na sekretariát katedier v čase úradných hodín:
  • študenti MARK– 3. poschodie v Jame, blok C – č. d. 115, sekretariát – p. Benkovská,
  • študenti KOMU – 3. poschodie v Jame, blok C –  č. d. 123, sekretariát – p. Uhlíková.
Štátna skúška:
 • študenti externého magisterského štúdia majú možnosť voľby termínu štátnej skúšky v súlade s harmonogramom akademického roka v akademickom roku 2019/2020, a to nasledovne:
  • januárový termín – štátna skúška sa bude realizovať cca v polovici januára 2020 –> termín odovzdania diplomovej práce do 6. decembra 2019,
  • májový termín – štátna skúška sa bude realizovať cca v polovici mája 2020 –> termín odovzdania diplomovej práce do 24. apríla 2020.