Postup pri odovzdávaní zadaní diplomovej práce – študenti 2. Mgr. roka ext. štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 20. marca 2020 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce. Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch, a to nasledovne: prihlási sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na … Viac →

Oznam pre externistov v 3. ročníku magisterského štúdia

Študenti, ktorí sú v treťom ročníku magisterského štúdia externej formy na študijných programoch marketingová a masmediálna komunikácia si môžu od 21. októbra 2019 vyzdvihnúť schválené zadanie svojej diplomovej práce na sekretariáte katedier v Jame a to nasledovne: š.p. MARK na č.dverí 5, prízemie oproti vrátnici, š.p. KOMU na č.dverí 6, prízemie oproti vrátnici.

Oznam pre študentov 2. roka externého magisterského štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 5. apríla 2019 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce. Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce: Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch a to nasledovne: prihlási sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo … Viac →