Oznam pre externistov v 3. ročníku magisterského štúdia

Študenti, ktorí sú v treťom ročníku magisterského štúdia externej formy na študijných programoch marketingová a masmediálna komunikácia si môžu od 21. októbra 2019 vyzdvihnúť schválené zadanie
svojej diplomovej práce na sekretariáte katedier v Jame a to nasledovne:

  • š.p. MARK na č.dverí 5, prízemie oproti vrátnici,
  • š.p. KOMU na č.dverí 6, prízemie oproti vrátnici.