Vydávanie schválených zadaní bakalárskych prác

Schválené zadania bakalárskych prác sa budú vydávať od 10. marca 2014 do 10. apríla 2014 v čase úradných hodín sekretariátov FMK:

  • sekretariát katedier na Skladovej ulici, 2. poschodie budovy na Skladovej (číslo dverí 302), p. Benkovská – študenti abecedne A – L,
  • sekretariát katedier v JAME, 1. poschodie budovy v JAME blok A, p. Uhlíková – študenti abecedne M – Ž.