Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017

Žiadame študentov, ktorí si doteraz nevyzdvihli schválené zadanie svojej záverečnej práce, aby tak urobili najneskôr do 15. marca 2017: študenti KOMU, AMES, TEDI, VZME – na sekretariáte katedier na Skladovej ulici, študenti MARK – na sekretariáte katedier v Jame. Súčasne žiadame všetkých končiacich študentov, aby si skontrolovali v AISe nahrané údaje týkajúce sa diplomovej práce/bakalárskej … Viac →

Prihlasovanie na témy ZP

Od soboty 18. februára 2017 od 8.00 hod. sa budú môcť študenti prihlasovať na témy bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2017/2018 v systéme AIS. Prihlasovanie sa týka študentov: 2. ročníka Bc. stupňa štúdia (denní, externí), 1. ročníka Mgr. stupňa štúdia (denní, externí), 3. ročníka Bc. stupňa študijného programu masmediálna komunikácia v externej forme … Viac →