Nájdite si chvíľku času v karanténe a pomôžte spolužiakom pri výskume záverečných prác

Odovzdávanie záverečných prác sa blíži a pre niektorých z nás je v súčasnej situácii problematické zozbierať dostatok dát pre dotazníkový prieskum. Prosíme vás, skúste postupne vyplniť dotazníky nižšie a prispieť tak k rozvoju vedy a tiež k úspešným štátniciam.  Dotazníky sú označené na základe ich cieľa. Správanie generácií Y a Z na Facebooku, Instagrame a … Viac →

Opatrenie dekanky FMK UCM v Trnave: Úprava harmonogramu pre LS AR 2019/2020

Pedagogický proces bude zatiaľ prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou, ktorú stanoví pedagóg. Harmonogram LS AR 2019/2020 pre nekončiace ročníky (denní/externí študenti) – Bc. a  Mgr. stupeň štúdia Výučba: 11. február – 6. jún 2020 Skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020 Harmonogram LS AR 2019/2020 roka pre končiacich študentov (denní/externí študenti) … Viac →

AKTUALIZOVANÉ Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác v LS AR 2020

Záverečné práce (diplomové práce a práce študentov, ktorým boli schválené predčasné štátne skúšky) sa budú odovzdávať len prostredníctvom AiSu. Prácu je potrebné nahrať do AiSu najneskôr do 24. apríla 2020. Práce nie je potrebné vytlačiť. Školiteľ musí s nahratím práce do AiSu súhlasiť. Súčasťou práce je zadanie. Študenti, ktorí si nestihli vyzdvihnúť podpísané zadanie, môžu … Viac →

Oznam pre študentov 2. Mgr. roka ext. štúdia: Postup pri odovzdávaní zadaní diplomovej práce

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že  vzhľadom k súčasnej situácii a  zníženiu rizika šírenia ochorenia COVID-19 meníme podmienky odovzdania zadaní diplomových prác, a to nasledovne: Za daných okolností NEBUDE potrebné, aby študent na sekretariáte katedier v Jame osobne odovzdával vytlačené a podpísané zadanie diplomovej práce … Viac →

Prihlasovanie sa na témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021

Na témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021 sa bude dať cez systém Ais2 prihlasovať v termíne od 6. marca 2020 od 16.00 hod. do 20. marca 2020 do 20.00 hod. Týka sa to študentov: 2. roka Bc. stupňa štúdia (všetky študijné programy), 3. roka Bc. stupňa štúdia študijného programu masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia … Viac →

Ako získať cenu dekanky a napísať dobrú záverečnú prácu

Ak napíšete dobre vašu bakalársku či diplomovú prácu môžete za ňu získať cenu. Každoročne vyhlasujú rôzne firmy niekoľko súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť .Takúto súťaž vyhlásila aj spoločnosť Slovnaft pod názvom NAJDIPLOMOVKA. Výhercom sa stal náš študent Richard Macanga. V diplomovej práci sa venoval copywritingu ako efektívnemu nástroju onlinovej marketingovej komunikácie. Viac informácií zistíte na stránkach atteliéru.

Oznam o predčasných štátniciach pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná forma štúdia), marketingová komunikácia (denná forma štúdia), aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia), vzťahy s médiami (denná forma štúdia), teória digitálnych hier (denná forma štúdia). a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe masmediálna komunikácia (externá forma štúdia), teória digitálnych hier (externá forma štúdia), že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku … Viac →

Prihlasovanie na témy diplomových prác druhákov magistrov externej formy štúdia

Vzhľadom na organizáciu štúdia magisterského stupňa v externej forme bude v týchto dňoch otvorený interval pre prihlasovanie sa na diplomové práce na akademický rok 2020/2021. Oznam platí pre študentov 2. Mgr. MARK externej formy štúdia a 2. Mgr. KOMU externej formy štúdia. Interval pre prihlasovanie sa na témy DP je nastavený od 9.decembra 2019 – … Viac →