Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017

Žiadame študentov, ktorí si doteraz nevyzdvihli schválené zadanie svojej záverečnej práce, aby tak urobili najneskôr do 15. marca 2017: študenti KOMU, AMES, TEDI, VZME – na sekretariáte katedier na Skladovej ulici, študenti MARK – na sekretariáte katedier v Jame. Súčasne žiadame všetkých končiacich študentov, aby si skontrolovali v AISe nahrané údaje týkajúce sa diplomovej práce/bakalárskej … Viac →