Postup pri odovzdávaní zadaní diplomovej práce – študenti 2. Mgr. roka ext. štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 20. marca 2020 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce.

Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce

Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch, a to nasledovne:

  • prihlási sa do AIS,
  • v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo ikonku profilu prepne do univerzálneho nastavenia,
  • v menu naľavo vybrať položku „Evidencia štúdia“,
  • následne vybrať položku „VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky“,
  • po otvorení dialógového okna vybrať záložku „Záverečné práce“,
  • v pravej časti okna kliknúť na hornú ikonku tlačiarne a zvoliť možnosť „Vytlačiť zadanie“,
  • následne sa vygeneruje PDF súbor obsahujúci zadanie záverečnej práce,
  • študent dá obidva exempláre zadania podpísať svojmu školiteľovi,

Obidve podpísané zadania je potrebné odovzdať do 20. marca 2020 na sekretariát katedier v Jame v čase úradných hodín:

  • študenti MARK–  prízemie, budova v Jame, č. dv. 5 – p. Benkovská,
  • študenti KOMU – prízemie, budova v Jame, č. dv. 6 – p. Uhlíková.