Oznam pre študentov externého štúdia ohľadom preukazov a prolongačných známok

Preukazy pre študentov externého štúdia 1. ročníka sú k dispozícii v Knižnici FMK V JAME 3.

Skôr, než si pôjdete preukaz prevziať, kontaktuje knižnicu, či váš preukaz je už k dispozícii. Prolongačné známky pre vyššie ročníky externého štúdia sú tiež v Knižnici FMK V JAME 3.

e-mail: kniznica.fmk(at)ucm.sk

t. č. :

033/55 65 483

033/55 65 482