Vyrobené preukazy pre externých študentov

Preukazy študentov. 1. ročníka externého štúdia je možné vyzdvihnúť si v knižnici FMK v JAME.