Vydávanie zadaní bakalárskych prác študentom marketingovej komunikácie a vzťahov s médiami

Zadania bakalárskych prác odboru marketingová komunikácia a vzťahy s médiami sú študentom k dispozícii od 25.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v Jame, m.č. 115 na 3.poschodí.