Zrušenie výučby – Dr. Radošinská (3. 4.)

Výučba predmetov odvetvia mediálneho priemyslu II. (2. Mgr. KOMU) a propedeutika masmediálnych štúdií (1. Bc. MARK) sa dňa 3. apríla 2019 ruší z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty vyučujúcej.