Cineama tento rok aj s odbornými lektormi

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko ťa pozýva na XXIII. ročník krajskej súťaže filmovej tvorby CINEAMA, ktorý sa uskutoční v utorok 2. apríla 2019 v kine Cinemax Arena o 9.15 hod.

Odborními lektormi súťaže sú:

  • Mgr. Dušan Blahút, PhD. (Alien studio),
  • Ing. Peter Chmela (Hlohovská televízia),
  • Mgr. Michal Vrbňák (RTVS).