Zrušenie výučby a konzultačných hodín – Dr. Solík (3.4.)

Výučba predmetov právna ochrana osobnosti (1. Mgr. KOMU) a teória práva a ústavné právo (1. Bc. AMES) sa dňa 3. apríla 2019 ruší z dôvodu služobnej cesty vyučujúceho. Rovnako sa rušia aj konzultačné hodiny Dr. Solíka.