Sekretariát začal vydávať zadania záverečných prác

Zadania bakalárskych a diplomových prác sa vydávajú študentom študijných programov aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v Jame, m.č. 123 na 3. poschodí.

Zadania diplomových prác odboru marketingová komunikácia sú študentom k dispozícii od 15.marca 2019 do 5.apríla 2019 na sekretariáte katedier v Jame, m.č. 115 na 3.poschodí.