Oznam pre reprobantov a študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia

Študenti v študijnom programe marketingová komunikácia majú k dispozícii schválené zadanie záverečnej práce na sekretariáte katedier v Jame, číslo miestnosti 5 na prízemí vedľa vrátnice (Benkovská).

Rovnako majú svoje zadania pripravení aj reprobanti a študenti v nadštandarde zo študijných programov aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier. Tí si zadania vyzdvihnú na sekretariáte katedier, číslo miestnosti 6 na prízemí vedľa vrátnice (Uhlíková).