Začiatok AR 2020/2021 bude 21. septembra

Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 podľa schváleného harmonogramu.

Rektor UCM zároveň udeľuje – vzhľadom na štátny sviatok 17. novembra 2020 – na deň 16. novembra 2020 rektorské voľno.

Počas semestra bude potrebné dbať na zvýšené hygienické a bezpečnostné opatrenia (R-O R). Budeme musieť počítať s určitými obmedzeniami najmä na prednáškach, ktoré navštevuje väčší počet študentov. Na veľkých prednáškach nad 50 študentov predpokladáme kombináciu prezenčnej a dištančnej formy štúdia. O konkrétnych opatreniach budeme informovať podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Do pozornosti tiež dávame Manuál ministerstva školstva pre vysoké školy, ktorý obsahuje základné informácie o výučbe počas pandémie.

UCM taktiež zriadila informačný kanál covid19(at)ucm.sk. Jeho cieľom je poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci vysokej školy príp. ďalších konkrétnych informácií týkajúcich sa univerzity, študentov a zamestnancov v tomto období.