Elektronické podávanie prihlášok na magisterský stupeň štúdia

Končiacim študentom bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v magisterskom stupni na FMK UCM v Trnave oznamujeme, že sú povinní poslať prihlášku na magisterský stupeň štúdia najneskôr do 31.mája 2020.

Uchádzačov si zároveň dovoľujeme upozorniť, že prihlášku je potrebné zaslať elektronicky cez AIS a elektronickú prihlášku uložiť, nie iba zaevidovať.

Do úvahy sa bude brať iba prihláška uložená, ktorá bude následne referentkami študijného oddelenia preklopená a zaevidovaná. Prosíme uchádzačov, aby prihlášky v papierovej forme už nezasielali.

Viac info a návod na stránke fmk.sk v sekcii Prijímačky.