Oznam pre študentov ubytovaných v študentskom domove UCM

Študenti ubytovaní v študentskom domove UCM sa odubytujú organizovaným spôsobom, a to nahlásením sa vedúcej študentského domova UCM Mgr. Soni Krahulcovej.

Žiadosť posielajte na e-mailovú adresu sona.krahulcova(at)ucm.sk.

  • E-mail musí obsahovať informáciu, kedy sa chcete odubytovať a zobrať si z internátu osobné veci,
  • email musí byť zaslaný aspoň 48 hodín vopred.

Týmito bezpečnostnými opatreniami sa univerzita snaží predísť prípadnému šíreniu ochorenia COVID-19 a zároveň predísť tomu, aby sa na jednom mieste zhromaždil väčší počet ľudí.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke UCM v Trnave.