Dostali sme sa na hranu. Spolu však môžeme ísť ďalej

Keď sme približne pred mesiacom písali o téme tohtoročnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá, netušili sme, že scenár o dramatických zmenách sa naplní v priebehu niekoľkých týždňov. Žiaľ, sme svedkami niečoho, čo sme mnohí doteraz nepoznali ani z tých najfantastickejších príbehov.

Zmeny, ktoré aktuálne prežívame, ovplyvnili a s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia vývoj všetkých oblastí nášho života. Sme svedkami toho, ako zdravotnícki pracovníci, záchranári a ďalší obetaví ľudia v prvej línii zachraňujú svet. Vidíme, ako sa mení spoločnosť, správanie ľudí, ako na túto situáciu reagujú médiá.

Nečakaná (r)evolúcia

V týchto neľahkých časoch sme sa rozhodli využiť všetky možnosti, ktoré nám súčasné moderné technológie poskytujú, a zrealizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu formou online streamingu z našich domovov. Nemôžeme a nechceme zostať paralyzovaní. Naopak, chceme pokračovať v tom, čo sme začali a čo nás napĺňa. Je to vedecká práca a výmena vzájomných skúseností, či poznatkov.

„Veríme, že rovnako, ako každá krízová situácia, aj táto pominie a spoločnými silami ju dokážeme zvládnuť.“

O tom, čoho sme v súčasnosti svedkami, sa bude ešte dlho diskutovať. Možno sa prepíšu dlhodobo vžité teórie a názory, možno sa zmení všetko, o čom sme doteraz spoločne diskutovali na predchádzajúcich ročníkoch. Alebo sa časom všetko vráti do pôvodného stavu a života pred pandémiou. To sa však dozvieme až neskôr.

Možno až za hranou

Zostaňme však v centre diania, analyzujme súčasnú situáciu z rôznych uhlov pohľadu, otvárajme otázky, diskutujme o možných dopadoch a hľadajme riešenia. Téma konferencie „On the Edge“ je v týchto časoch aktuálnejšia, ako sa mohlo zdať.

Prihlasovanie na konferenciu je možné do 8. apríla 2020. Termín na zaslanie príspevkov je do 1. mája 2020. Z konferencie vychádza zborník indexovaný v databáze Web of Science.

Streaming prednášok pozvaných hostí z radov novinárov a mediálnych špecialistov sa uskutoční dňa 22. 4. 2020 na FMK UCM v Trnave.

Prihlasovací formulár a bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej stránke konferencie.