Študenti navštevujú online prednášky, konferencie, ale aj jogu. Akademický život sa presunul do online prostredia

Takmer 300 prednášok za jeden týždeň, konzultácie k záverečným prácam, webináre a prvú online doktorandskú konferenciu mohli absolvovať študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od začiatku mimoriadnych opatrení. Do online priestoru sa presunuli aj umelecké aktivity, či dokonca joga.

Prednášky prebiehajú prostredníctvom video hovorov podľa rozvrhu. Pedagógovia takýmto spôsobom organizujú pre študentov aj konzultácie k záverečným prácam. „Počas prvého týždňa sme pre našich kolegov zorganizovali webináre k online výučbe a pomohli im nastaviť sa na novú formu vyučovania. Informovali sme aj študentov o zmenách v harmonograme štúdia a od začiatku sme spolu intenzívne
komunikovali,“ uviedla dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Ľudmila Čábyová.

Študenti aktuálne prostredníctvom online výučby absolvujú aj rôzne webináre, v rámci ktorých získavajú predovšetkým praktické informácie a poznatky. Realizáciu zabezpečuje Kabinet marketingu FMK UCM v Trnave. Niektorí pedagógovia si však na svoje online prednášky pozývajú aj hostí z praxe, aby tak študentom spestrili výučbu a prepojili teóriu s praxou. Táto forma bola totiž bežnou súčasťou aj v rámci prezenčnej formy štúdia a študenti si ju veľmi obľúbili.

Do online prostredia sa presunuli aj umelecké aktivity. Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér organizuje napríklad tento piatok neformálnu fotografickú súťaž pod názvom 35ka. Študenti dostanú 5 tém, na každú budú musieť v časovom limite 35 minút nafotiť tie najlepšie zábery. Na záver budú mať k dispozícii ďalších 35 minút na postprodukciu a odovzdanie. „Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti Instagram (@atelier_experimentalnej_fotky). Každých 35 minút pridáme do insta stories novú tému. Fotografie budú študenti nahrávať na zdieľané úložisko. Výsledky súťaže sa dozvedia večer po zhodnotení komisiou,“ vysvetľuje Lucia Škripcová, vedúca fotografického ateliéru.

Quo Vadis 2020 – prvá doktorandská online konferencia

FMK UCM v Trnave prináša v čase mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu ONLINE KONFERENCIU určenú nielen pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ale aj pre všetkých #fmkpeople, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť, naučiť či kreatívne stráviť čas #doma. ? Live Stream začína o 9:00

Uverejnil používateľ Alexandra Alföldiová Streda 1. apríla 2020

Začiatkom apríla zorganizovala fakulta aj prvú online doktorandskú konferenciu, ktorú na sociálnej sieti Facebook sledovalo takmer 300 návštevníkov. Koncom apríla takouto formou zorganizuje aj medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá. Hlavnou témou konferencie, ktorá každoročne reflektuje aktuálny stav v oblasti vedy a výskumu médií, je „On the Edge“.

Do online vzdelávania fakulta zapojila aj zahraničných študentov, ktorí absolvujú pobyt na univerzite v rámci programu Erazmus+. Prednášky v anglickom jazyku majú spoločne so študentmi, ktorí študujú v anglickom študijnom programe Media relations.

Zdroj foto: pexels.com