Študentov marketingu otestujú experti. Vedomosti si preveria na najväčšom online hackathone

Viac ako 160 študentov rieši formou online hackathonu praktické úlohy z oblasti digitálneho marketingu. Mentorujú ich špecialisti a odborníci na reklamu z digitálnych agentúr.

Hackathon pod názvom Digital Challenge prináša Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s platformou Talentway pôsobiacou na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Určený je pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia na FMK UCM v Trnave, ktorí takouto formou ukončujú predmet Digitálny marketing. Uskutoční sa 24. apríla 2020.

Študentka v knižnici

Foto: archív FMK

„Cieľom podujatia je umožniť študentom vyskúšať si plánovanie PPC kampane systematicky krok za krokom pod dohľadom odborníkov priamo z praxe v rozsahu, ktorý by počas štandardného vyučovania kvôli jeho časovej náročnosti nebol možný,“ spresňuje Peter Murár z FMK UCM, ktorý študentov predmet Digitálny marketing vyučuje.

Študenti budú pracovať v skupinách po 4 – 5 členov. Každá skupina dostane zadanie, ktoré následne v niekoľkých kolách rozpracujú do návrhu PPC kampane. Súčasne budú musieť identifikovať jednotlivé cieľové skupiny, ale aj ciele kampane, podobne, ako v reálnom prostredí digitálnych agentúr. Zameriavať sa budú na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu a video reklamu.

Zdroj: pexels.com/Vlad Bagacian

Jednou z nosných myšlienok hackathonu je mentoring skupín. Študentov budú viesť marketingoví pracovníci, ktorí pripravia zadania, ako aj experti z digitálnych agentúr. „Úlohou mentora je počas jednotlivých úloh usmerňovať študentov, dohliadať, ako nad úlohou premýšľajú, dávať im praktické tipy, či upozorňovať na veci, ktoré si ešte nemusia uvedomovať,“ dopĺňa Peter Murár.

Hackathon Digital Challenge sa mal pôvodne konať v priestoroch fakulty. Kvôli mimoriadnym opatreniam a súčasnej situácii sa však uskutoční online, formou série video konferencií. Podobný hackathon venovaný digitálnemu marketingu usporiadala FMK UCM v novembri minulého roka. „Táto forma výučby sa mimoriadne osvedčila, čo ocenili aj samotní študenti. Teší nás, že sa stretávame aj s veľmi pozitívnou odozvou zo strany agentúr, s ktorými spolupracujeme už 7 rokov,“ dodáva na záver
Peter Murár.

Partnermi online hackathonu Digital Challenge sú: Bonavita Slovensko, Dotcom, E- cake, EcoLight, Effectix, Glidy, GoUp, IT Academy, Lidl, Media and Digital Services, Performics, Prosight, SamSiDigital.