hackathon na fmk

Na FMK sa uskutočnil ďalší hackathon. Ide o súčasť vzdelávania a spolupráce s praxou

Hľadať a zavádzať inovatívne spôsoby vzdelávania bolo vždy súčasťou DNA našej fakulty. Podujatie bolo skvelou príležitosťou pre študentov vyskúšať si niečo nové a pritom objavovať svoje talenty.

Tento letný semester na katedre marketigovej komunikácie priniesol v spolupráci s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA) už v poradí štvrtý ročník študentského hackathonu zameraného na digitálny marketing. O množstvo inšpirácie, rozvoja kreativity, zručností a skúseností rozhodne nebola núdza.

Prvý kontakt s agentúrnym zadaním

Približne 70 študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie sa rozdelilo do tímov, ktorých úlohou bolo počas jedného dňa vypracovať a na záver aj odprezentovať svoj návrh digitálnej marketingovej kampane.

Študenti pracovali na reálnych zadaniach od klientov, s ktorými sa agentúry stretávajú denne. Pre mnohých z nich to bol úplne prvý kontakt s takýmto zadaním, pričom celý proces preveril okrem ich vedomostí a kreativity aj schopnosť efektívne spolupracovať v tíme a pod časovým tlakom.

hackathon na FMK

Tímová práca na zadaní. Zdroj: Oliver Gonda

Ako to hodnotia mentori z agentúr

Počas celého dňa študentov mentorovali odborníci z marketingových agentúr Unimedia DigilinePS:Digital, a tiež viacerí zástupcovia klientskej strany, konkrétne Union poisťovne. Poskytovali cenné rady, zdieľali svoje skúsenosti a dávali spätnú väzbu

Agentúru PS:Digital reprezentoval Mário Bazala, Digital Media Specialist, pre ktorého to bol v poradí už tretí hackathon. Hovorí, že na jeho ceste k aktuálnej práci mu pomohlo veľa ľudí, takže cíti určitú zodpovednosť posúvať vedomosti a pomoc ďalej, a preto sa rád zúčastňuje či už na hackathone, alebo na prednáškach. Hackathon vníma ako super koncept, ktorý približuje študentov k praxi. “​​Študenti vďaka hackathonu vidia, ako to pri práci na kampaniach funguje. Vedia si teda urobiť reálny obraz o tom, čo ich čaká po škole a či je marketing práve to, čo chcú robiť aj po promóciách.” 

Spolu s Máriom prišiel aj Filip Turek, ktorý v PS:Digital pôsobí ako Media & Performance Specialist. Prvýkrát sa na hackathone zúčastnil ešte ako študent, tentokrát sa vrátil ako mentor. 

Medzi mentormi bol aj Ján Papač, Strategy Director agentúry Unimedia Digiline, ktorý sa na tento hackathon vrátil už po druhý raz. Podľa jeho slov ho vlani aj tento rok prekvapilo, ako rýchlo dokážu študenti dať dokopy stratégiu, idey a hneď to pretaviť do praktických ukážok a odprezentovať. „Hovorí sa, že v kreatívnych agentúrach sa pracuje rýchlo, no oni ukazujú, že dokážu byť ešte rýchlejší a stále ,on brief‘.“ Ak by im mal niečo niečo poradiť, tak je to aby sa nebáli byť ešte odvážnejší, kreatívnejší a neriešiť veci šablónovito, pretože na rutinu v reklame budú mať čas o 25 rokov.

Z rovnakej agentúry sa takisto pridala Martina Mazúchová, ktorá v Unimedia Digiline pôsobí ako Account Directorka. Pre ňu ako absolventku FMK UCM v Trnave a zároveň aj držiteľku ocenenia Granátové jablko Mariána Matyáša bol návrat na svoju alma mater v pozícii mentorky nová skúsenosť. „Študenti boli fakt šikovní. Samozrejme, ako mentori sme ich museli často nasmerovať správnejšou cestou, niekedy aj zhodiť zo stola nepoužiteľné nápady.“ Zároveň dodáva, že hackathon mal veľký prínos aj pre ňu vo videní toho, aké sú štandardné vzorce generovania nápadov a kde sú „pain points“ pri tvorbe ucelenej stratégie kampane. Toto si podľa jej slov preniesla do svojej práce a študenti jej boli peknou inšpiráciou.

Spolupráca s praxou a objavovanie talentov

Hackathon bol skvelou príležitosťou pre študentov vyskúšať si niečo nové a pritom objavovať svoje talenty. Fakulta masmediálnej komunikácie je známa tým, že dáva priestor študentom počas štúdia vyskúšať rôzne oblasti a pomôcť im tak nájsť, čo ich naozaj baví a napĺňa. Práve takéto aktivity pomáhajú študentom nielen spoznať svoje silné stránky, ale aj identifikovať oblasti, v ktorých by sa chceli v budúcnosti rozvíjať a realizovať. To je dôležitým krokom v ich príprave na úspešnú kariéru v oblasti či už digitálneho marketingu, alebo marketingu všeobecne.

Hackathon approved. Zdroj: Oliver Gonda

Ďakujeme každému mentorovi, ktorý sa podujal venovať svoj čas rozvoju budúcich marketérov a takisto ADMA za dlhodobú spoluprácu pri vzdelávaní a odkrývaní talentov našich študentov.

Zdroj titulnej foto: Oliver Gonda