Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa stala členom Rady pre reklamu

Valné zhromaždenie Rady pre reklamu (RPR) schválilo na svojom včerajšom rokovaní žiadosť fakulty za člena RPR. Fakulta masmediálnej komunikácie sa tak stala prvou a jedinou fakultou, ktorá má zastúpenie v tomto uznávanom orgáne etickej samoregulácie reklamy. 

Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama. Aktuálne združuje viac ako 30 subjektov, ktoré pôsobia v reklamnom priemysle a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy, reklamné agentúry, asociácie, ako aj médiá a vysielatelia. 

Členstvo v Rade pre reklamu vnímame ako významný krok k prepojeniu akademického prostredia s praxou. Naši pedagógovia budú pri hodnotení a posudzovaní etickej roviny reklamných komunikátov určite prínosom, nakoľko sa tejto oblasti aktívne venujeme nielen vo výučbe, ale aj v rámci vedecko-výskumnej činnosti,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave. 

Členstvo v RPR zároveň umožňuje aktívne sa podieľať na vývoji a správnom fungovaní reklamného odvetvia, na tvorbe etických pravidiel, navrhovaní zmien Etického kódexu reklamnej praxe či možnosti spolupodieľať sa na príprave a pripomienkovaní návrhov zákonov v oblasti reklamy a komunikácie. 

V uplynulom roku prijala Arbitrážna komisia RPR 73 sťažností a posúdila 53 reklám. Ako neetických bolo vyhodnotených 33 % z nich. Podrobnosti týkajúce sa sťažností a rozhodnutia Komisie sú dostupné na stránke RPR: https://rpr.sk/sk/aky-eticky-bol-rok 2021-v-reklame/.