Dr. Jurišová sa stala členkou Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Vedúca Katedry marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD., bola dňa 19. apríla 2023 zvolená za členku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu.

„Vážim si dôveru Valného zhromaždenia RPR a úprimne sa teším, že svojím pôsobením v Arbitrážnej komisii RPR budem môcť prispieť k dodržiavaniu Etického kódexu reklamnej praxe. Nastavenie etických hraníc a ich dodržiavanie v reklamnej brandži považujem za dôležité nielen pre oblasť marketingu, ale celú spoločnosť,“ uviedla Dr. Jurišová.

arbitrážna komisia rpr

Zdroj: archív V. J.

Aby sa šírila slušná a etická reklama

Rada pre reklamu je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a etická reklama.

Rada pre reklamu združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnikateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy. Členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe a udržiavať dobré meno reklamy.

Čo robí Arbitrážna komisia?

Za účelom posudzovania súladu reklám s Etickým kódexom zriadila Rada pre reklamu nezávislý orgán, Arbitrážnu komisiu. Členmi Komisie sú odborníci z oblasti marketingovej komunikácie, práva, psychológie, sociológie či finančného sektora, schopní posudzovať sťažnosti a reklamy nezávisle a kompetentne.

Arbitrážna komisia posudzuje sťažnosti na porušenie Kódexu reklamou  od verejnosti, fyzických aj právnických osôb, asociácií či štátnych orgánov. Po posúdení sťažnosti prijme rozhodnutie, vydá arbitrážny nález. Ak Arbitrážna komisia konštatuje porušenie Kódexu a vydá pozitívny arbitrážny nález, je zadávateľ, prípadne šíriteľ, vyzvaný k tomu, aby reklamu stiahol alebo upravil.