home-officetainment

Sledujte online: FMK UCM prináša ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá

Hlavnou témou konferencie je vplyv pandémie koronavírusu na médiá, vzdelávanie a spoločnosť. Účastníci budú diskutovať aj o sociálnych a kultúrnych dopadoch pandémie na mediálnu komunikáciu, možnostiach boja proti dezinformáciám a využití digitálnych technológií v procese dištančného vzdelávania.

Záznam hlavného programu konferencie:

Záznam večernej diskusie:

Pozvanie na konferenciu prijali bývalá predsedkyňa vlády SR a súčasná dekanka Fakulty masmédií PEVŠ Iveta Radičová, štátny tajomník Ministerstva zahraničných  vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus, moderátor Českej televízie Václav Moravec, vedúci zahraničného spravodajstva RTVS Martin Rajec, riaditeľ spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča a ďalší zaujímaví hostia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou

V programe vystúpia aj prof. Dr. Jörg Matthes z University of Vienna a prof. Dr. Evgeny Kozhemyakin z Belgorod National Research University, ktorí priblížia význam a úlohu digitálnych médií pri riešení súčasnej krízy, ale aj ich negatívne aspekty a prvky vizuálnej etiky v nových formách komunikácie.

„Pandémia nového koronavírusu priniesla do našich životov množstvo zmien. Virtuálne  stretnutia, pracovné schôdzky, výučba či kultúrny život, to všetko sa presunulo do online prostredia. Z našich domovov sa stali pracovné miesta, školy, fitness centrá či  oddychové zóny. Miesta, kde jednoducho žijeme svoj nový život. Predstava, že sa po roku vrátime k normálnemu životu, nemusí byť optimistická. Naše stereotypy sa zmenili a to môže ovplyvniť celé spektrum činností v podobe, ako sme ich poznali doposiaľ. Svet, do ktorého sa pomaly vraciame, otvára otázky, ako sa zmenilo publikum, jeho spotrebiteľské správanie, ale aj celkový spôsob života,“ uviedol Martin  Solík z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorá konferenciu organizuje.

„Vedecký pohľad a prístup k riešeniu mnohých problémov sa počas pandémie ukázal ako kľúčový. V snahe čo najefektívnejšie využiť príležitosti prameniace z nových výziev je preto nevyhnutné venovať pozornosť celému spektru tém od mediálneho  správania, spôsobu komunikácie až po využitie inovatívnych foriem vzdelávania. Konferencia Megatrendy a médiá prináša možnosť prezentácie takýchto výskumov na  medzinárodnej úrovni a vytvára priestor na diskusiu o spôsoboch riešenia nastolených otázok,“ doplnila Ľudmila Čábyová, dekanka FMK UCM v Trnave.

Na konferenciu je prihlásených viac ako 100 účastníkov zo Slovenska, Českej  republiky, Poľska, Chorvátska a Turecka. Všetky príspevky budú publikované v konferenčných zborníkoch. Pozvané prednášky budú streamované na Facebooku:  www.facebook.com/FMK.UCM/ a na internetovej stránke FMK UCM v Trnave www.fmk.sk.

O fakulte a konferencii

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. V súčasnosti poskytuje štúdium v piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho a magisterského štúdia realizuje aj doktorandské štúdium v študijnom programe masmediálne štúdiá. Ako jediná fakulta v Čechách a na Slovensku má registrované v prestížnej svetovej databáze Web of Science až tri vedecké časopisy: Communication Today, European Journal of Media, Art and Photography a Lege Artis. Language yesterday, today and tommorow.

MEGATRENDY A MÉDIÁ je medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Cieľom konferencie je predstaviť súčasné  poznatky a skúsenosti z oblasti výskumu masmediálnej komunikácie, vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu a šírenie nových poznatkov.

Viac informácií poskytne:
Peter Krajčovič
Fakulta masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave
peter.krajcovic(at)ucm.sk
0904 945 756