Prvé skúsenosti s online vzdelávaním na FMK: Študentom chýba sociálny kontakt, inak im výučba na diaľku vyhovuje

Podľa aktuálneho prieskumu, zameraného na skúsenosti študentov s online vzdelávaním na FMK UCM v Trnave, sú študenti jednoznačne za túto formu vzdelávania. 

V neľahkej situácii pred vyše mesiacom, kedy sa takmer zo dňa na deň museli zatvoriť brány všetkých škôl na Slovensku, FMK stihla v priebehu dvoch týždňov presunúť vyučovanie študentov do onlinového prostredia.

Ako toto štúdium vnímajú samotní študenti? Čo im na online vzdelávaní vyhovuje a čo naopak nie? Vedia si takúto formu výučby predstaviť aj v budúcnosti? Prinášame vám výsledky nášho aktuálneho prieskumu, do ktorého sa zapojilo 366 študentov FMK.

Online vzdelávanie a online prednášky

Tak ako sa súčasnej situácii prispôsobili naši vyučujúci, museli sa aj samotní študenti. Vďaka viacerým onlinovým komunikačným platformám, ktoré sú k dispozícii, študenti neboli nútení prerušiť svoje štúdium, práve naopak, naša fakulta im umožňuje plynulé ukončenie ročníkov v rámci jednotlivých študijných programov. Študenti dištančnej forme vzdelávania dávajú v priemere:  3,7 hviezdičky z možných piatich.

Osobné stretávanie nahradili virtuálne prednášky a semináre. Foto: Archiv KEFA

Prednášky z pohodlia svojho domova? Jednoznačne ÁNO!

83 % študentov uviedlo, že im na online vzdelávaní najviac vyhovuje absolvovanie prednášok z pohodlia svojho domova. Okrem iného 36,4 % z nich tvrdí, že im táto forma vzdelávania umožňuje počas prednášok vykonávať aj iné aktivity a šetrí napr. ich čas strávený cestovaním či vizážou. Medzi ďalšie pozitíva zaradilo takmer 30 % študentov možnosť využitia otvoreného chatu, vďaka ktorému môžu zahodiť zábrany a v priebehu prednášok klásť otázky bez toho, aby boli stredobodom pozornosti.

Sociálny život? Kde?!

Najväčším nedostatkom online vzdelávania je pre študentov jednoznačne nedostatok sociálneho kontaktu (44,5 %), či zlá kvalita obrazu a zvuku (37,9 %). Nie každý z nich má dostatočné technické vybavenie či vysokorýchlostný internet. Okrem iného sa viacerí z nich nachádzajú v domácnosti s viacerými členmi svojej rodiny, ktorí práve v čase prednášky od nich potrebujú vyvešať bielizeň, vyvenčiť psa či okopať záhradku.

statnice fmk

Štátnice budú tento rok poznačené pandémiou. Foto: FB FMK UCM

Rozšírenie digitálnych obzorov a zručností

Čo študentom online vzdelávanie prinieslo? 38,2 % študentov uviedlo, že vďaka online vzdelávaniu spoznali nové funkcie a aplikácie svojho počítača, takmer 37 % sa začalo viac zaujímať o rôzne webináre a 33 % študentov si podľa prieskumu rozšírilo spektrum svojich zručností. Našli sa aj takí, ktorým tieto nové možnosti vzdelávania priniesli do života viac stresu a nepohody.

A čo skúšky? 311(85,2 %) opýtaných študentov v tom má jasno. Pred ústnou skúškou uskutočnenou prostredníctvom online video hovoru dávajú v rámci dištančného skúšania prednosť online písomnému testu.

Ako to vidia končiaci študenti?

Až 111 (30,6 %) končiacich študentov sa pri online štátnych skúškach najviac obáva, že počas skúšky vzniknú technické problémy súvisiace s internetovým pripojením. Ďalším problémom je tiež nevhodné priestorové vybavenie, či rušivé podnety ďalších rodinných príslušníkov (22,6 %). Na druhej strane však značná časť z nich oceňuje, že si štátne skúšky nemusí presúvať do ďalšieho semestra (27 %) a nemusí svoje zdravie a zdravie rodinných príslušníkov ohrozovať cestovaním (20,7 %).

Aj napriek viacerým negatívam, ktoré táto forma štúdia so sebou prináša, si študenti vedia v budúcnosti predstaviť online vzdelávanie aj v rámci bežného akademického roka bez mimoriadnych opatrení.

Titulná foto: Andrea Piacquadio / Pexels.com