Oznam pre končiacich študentov

V zmysle aktuálnej situácie zverejňujeme nasledujúce informácie týkajúce sa štátnych skúšok:

Štátne skúšky končiacich študentov magisterského stupňa štúdia začnú s dátumom od 15. júna 2020 (tento termín platí aj pre študentov, ktorí si podali žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky).

Žiadame študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa štátnej skúšky v júnovom termíne, aby podpísané licenčné zmluvy doručili na adresu Študijného oddelenia FMK najneskôr do 30. mája. Štátna skúška môže byt realizovaná len v prípade, že licenčná zmluva bude doručená.

Štátne skúšky končiacich študentov bakalárskeho stupňa štúdia začnú s dátumom od 13. júla 2020 (tento termín platí aj pre študentov magisterského stupňa štúdia, ktorí si podali žiadosť o odklad DP k 29.mája 2020).

Štátna skúška bude pozostávať z obhajoby záverečnej práce a z odpovede na predmety štátnej skúšky.

Podrobné informácie o forme a spôsobe realizácie štátnej skúšky budú zverejnené na webovej stránke fakulty. Vedenie fakulty plánuje aj onlinové stretnutie so študentmi jednotlivých študijných programov.

Forma štátnej skúšky bude prispôsobená aktuálnej situácii, odporúčaniam hlavného hygienika a ministerstva školstva.