Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov.

V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice).

Upravené úradné hodiny:
  • Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.)
  • Sekretariát katedier v Jame – pondelok, streda, piatok (9.00 – 12.00 hod.)
  • Dekanát – každý deň (9.00 – 12.00 hod.)
  • Študijné oddelenie – každý deň (9.00 – 12.00 hod.) – treba klopať na dvere