Atteliér uskutočnil fakultný prieskum. Čo všetko plánujú absolventi FMK po štátniciach?

V redakcii sme sme sa študentov končiacich bakalársky alebo magisterský stupeň štúdia pýtali, aké majú plány po skončení štúdia. Koľkí z nich pracovali už počas školy?

V školskom roku 2019/2020 študuje v dennej forme štúdia na prvom aj druhom stupni celkom 750 študentov. Bakalárov je 462, magistrov 288 vo všetkých študijných programoch, ktorými sú marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdia a vzťahy s verejnosťou.

Viac sa dočítate na atteliér.sk.