Študenti FMK v spolupráci s TASR prinášajú z rôznych regiónov aktuálne informácie a články o koronavíruse

Tlačová agentúra ich zverejňuje na svojom webe. Aktuálne študenti spracovali 11 príspevkov, ktoré mapujú súčasný život v slovenských mestách. Príspevky študenti vytvárajú v rámci predmetu Agentúrna žurnalistika, ktorý na FMK UCM v Trnave garantuje TASR.

Súčasťou je aj aktuálny projekt tlačovej agentúry, ktorá s agentúrou AFP spolupracuje na odhaľovaní hoaxov a dezinformácií. Študenti vo svojich príspevkoch prinášajú nielen aktuálne informácie o vývoji
súčasnej situácie, ale aj to, ako sa samosprávy a obyvatelia slovenských miest vysporiadali s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu, či ako bojujú so súčasnou krízou.

Predmet Agentúrna žurnalistika absolvovalo v zimnom semestri 25 študentov. Jeho realizácia je výsledkom memoranda a spolupráci, ktoré FMK UCM v Trnave podpísala s TASR v marci minulého roka. Výučba predmetu pokračuje aj v letnom semestri. Študenti takýmto spôsobom prepájajú vzdelávanie s praxou, učia sa pracovať s informáciami a faktami.

„Učíme študentov princípom agentúrneho spravodajstva, ktoré patrí k základom poctivej žurnalistiky. Dôvera vo fakty bez komentárov, práca so zdrojmi, vyváženosť a férovosť informácií sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. Podľa dekanky FMK UCM v Trnavy Ľudmily Čábyovej fakulta takýmto spôsobom ponúka študentom kontakt s reálnym prostredím médií už počas štúdia.

Zoznam článkov našich študentov nájdete na tomto odkaze.