AKTUALIZOVANÉ: Usmernenie k rozvrhom na zimný semester akademického roka 2020/2021

Aktuálne rozvrhy nájdete na webovej stránke FMK v sekcii Rozvrhy. Pozor, rozvrhy sa môžu aktualizovať, takže ich treba do začiatku akademického roka a počas prvého týždňa semestra kontrolovať. Linky odkazujúce na online prednášky a semináre pribudnú v priebehu týždňa (21. – 25. septembra) taktiež v sekcii Rozvrhy.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu prebieha výučba prezenčne, ale aj dištančne. Treba sledovať aktualizáciu rozvrhov, v ktorých sa nachádza informácia o tom, či je výučba online (v rozvrhoch sú linky na online prednášky) alebo prezenčne. Pri rozvrhoch jednotlivých študijných programov sú aj dokumenty, ktoré obsahujú hyperlink na online výučbu cez Google Meet.

Na základe bezpečnostných opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR, Vlády SR a tiež Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave je nutné a povinné vo vyučovacích miestnostiach dodržiavať šachovnicové sedenie (v prípade ak je študentov viac ako 50) a taktiež mať vo všetkých priestoroch univerzity (toalety, chodby, učebne, internát, jedálne a pod.) prekryté dýchacie cesty (nos a  ústa), a to rúškom, šálom alebo inou vhodnou pokrývkou.

V prípade, ak má študent symptómy ochorenia Covid-19 (kašeľ, zvýšená teplota, bolesť svalov a iné) alebo sa cíti choro, nech v rámci zachovania verejného zdravia zostane doma alebo ide k lekárovi. O svojom stave môže upovedomiť mailom aj príslušného vyučujúceho.

Študentom tiež bude pri vstupe do školy meraná teplota, preto odporúčame nechodiť na semináre a prednášky na tzv. poslednú chvíľu, ale v predstihu, aby bola zachovaná kontinuita výučby prednášok a seminárov. Na každej hodine bude vedená podrobná prezenčná listina, aby bolo zachované sledovanie ľudí, ktorí prišli spolu do kontaktu.

Ďalšie rozvrhy budú zverejnené v pondelok 21. septembra na stránke FMK a príslušných komunikačných kanáloch. Akúkoľvek kolíziu alebo nezrovnalosť v rozvrhu, prosím, adresujte na rozvrhy@fmk.sk

V tomto linku tiež nájdete priebežne aktualizovaný zoznam o úvodných stretnutiach kabinetov a ateliérov, ktoré budú z bezpečnostných dôvodov prebiehať online.

Pripomíname tiež, že počas prvého týždňa zimného semestra je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie.