Začína sa nový akademický rok, rozvrhy sú zverejnené. Treba sledovať zmeny

Rozvrhy na zimný semester akademického roka 2021/2022 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie.  Tiež upozorňujeme, že v priebehu posledných dní rozvrh prešiel viacerými zmenami a je možné, že počas prvého týždňa AR sa ešte niečo aktualizuje. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy pred začiatkom semestra ešte raz skontrolovali a sledovali najmä dátum zmeny pri jednotlivých … Viac →

Rozvrhy na letný semester 2020/2021 sú dostupné pre denných aj externých študentov

Výučba v letnom semestri tohto akademického roka bude prebiehať online, teda dištančnou formou. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie bude do priestorov fakulty presunutá iba nízko kapacitná výučba, teda semináre, cvičenia resp. praktické predmety. Z toho dôvodu sú v rozvrhu externistov uvedené aj miestnosti. V priebehu nasledujúcich dní pribudnú aj linky na online výučbu pomocou Google … Viac →

AKTUALIZOVANÉ: Usmernenie k rozvrhom na zimný semester akademického roka 2020/2021

Aktuálne rozvrhy nájdete na webovej stránke FMK v sekcii Rozvrhy. Pozor, rozvrhy sa môžu aktualizovať, takže ich treba do začiatku akademického roka a počas prvého týždňa semestra kontrolovať. Linky odkazujúce na online prednášky a semináre pribudnú v priebehu týždňa (21. – 25. septembra) taktiež v sekcii Rozvrhy. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu prebieha výučba prezenčne, ale aj … Viac →

Rozvrhy sú zverejnené, zmeny povolené iba vo výnimočných prípadoch

Nakoľko rozvrh hodín je už publikovaný na webovej stránke fakulty, upozorňujeme študentov, že zmeny v zápise predmetov je možné vykonať maximálne do dvoch týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo v prípade, ak výučba predmetu bola riadne zrušená (Študijný poriadok, § 11 odsek 10). Pri kolízii treba kontaktovať … Viac →