Ponuka stáže: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúka študentom FMK UCM v Trnave možnosť absolvovať odbornú stáž. 

1. Záujemca o stáž napíše email šéfredaktorovi TASR – marian.kolar(at)tasr.sk.
2. Priloží svoj životopis (s uvedením publikačnej činnosti či skúsenosťami s médiami).
3. Napíše svoju predstavu, kedy a v akom rozsahu by chcel mať prax a čo ho zaujíma (politika, domáce dianie, zahraničie, spravodajská fotografia, športová žurnalistika, ekonomická žurnalistika, práca editora na webe…).

TASR uprednostní záujemcov, ktorí – ak mali takú možnosť – sa prihlásili alebo už absolvovali predmet Agentúrna žurnalistika. Od stážistov sa vyžaduje, aby boli k dispozícii na pracovisku, hlavne v Bratislave, aktívne vykonávali úlohy, ktorými budú poverení, rešpektovali rozdelenie práce podľa požiadaviek vedúceho redakcie (tútora). Stáž v TASR nie je platená.

Žiadosti o stáž môžu posielať aj anglicky hovoriaci študenti. Záujemcov o stáž bude TASR kontaktovať. Na ďalších detailoch sa vybraní stážisti dohodnú s vedúcimi oddelení, na ktoré budú zaradení.