kreatívne centrum

Zástupcovia Ministerstva kultúry SR a UCM v Trnave podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Peniaze budú slúžiť na vybudovanie kreatívneho centra, ktoré vznikne na Skladovej. Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu a rozvoj kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok.

Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré vznikne na pôde Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, výrazne podporí rozvoj digitálnej produkcie a audiovizuálneho a kreatívneho priemyslu. Teší ma, že v spolupráci so študentmi a absolventmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorí sa venujú digitálnej tvorbe, tak vznikne priestor pre digitálne startupy, workshopy, zvyšovanie kvalifikácie verejnosti, jednotlivcov i podnikateľských subjektov v profesionálnom prostredí,“ uviedla štátna tajomníčka Zuzana Kumanová počas osobnej návštevy fakulty.

Prorektor pre rozvoj Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jaroslav
Bednárik, PhD. (vľavo), pri podpise zmluvy. Zdroj: FMK UCM v Trnave

„Centrum bude poskytovať služby inkubátora a akcelerátora, ako aj prezentáciu produktov a sieťovania s inými partnermi. Plánujeme vybudovať park digitálnej kultúry, ktorý bude dostupný obyvateľom Trnavského kraja a následne im pomáhať zlepšovať si svoju kvalifikáciu a nájsť tak uplatnenie,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave.

Vedenie FMK UCM v Trnave predstavilo zástupcom Ministerstva kultúry projekt kreatívneho centra a jeho hlavné činnosti. Zdroj: FMK UCM v Trnave

„Kreatívne centrum umožní prepojiť teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia s praktickými znalosťami a zároveň umožní širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť sa na pracovnom trhu. Týmto prispeje k tvorbe nových podnikateľských a pracovných miest pre obyvateľov Trnavského kraja, ako aj ku vzniku nových projektov a inovatívnych nápadov,“ doplnila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Ľudmila Čábyová.

Zástupcovia Ministerstva kultúry SR a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave na spoločnom tlačovom brífingu. Zdroj: FMK UCM v Trnave