Cena štúdia

Štúdium na vysokej škole zaťažuje každý rodinný rozpočet. Preto sme zostavili zoznam bežných mesačných výdavkov, ktorý je rozdelený podľa formy štúdia. Pozrite si, koľko stojí mesiac v Trnave (ceny sú orientačné).*

Náklady na denné štúdium

Mesačné náklady na denné štúdium

Ubytovanie (internát) Ubytovanie (privát) Raňajky, obed, večera Cestovné v rámci mesta Zábava a kultúra
 50 – 60 €  80 – 100 €  60 – 120 € 2 – 8 €  20 – 40 €

Spolu za mesiac: 132 – 268 €

Náklady na externé štúdium

Ročné náklady na externé štúdium

Bc. stupeň
(školné)
Mgr. stupeň (školné) Strava Cestovné v rámci mesta
600 – 800 €  1 265 €  70 – 100  € 15 – 20 €

Spolu za akademický rok Bc. štúdia: 685 – 920 €
Spolu za akademický rok Mgr. štúdia: 1 350 – 1 385 €

Rozdiel v cenách za štúdium na slovenských vysokých školách môže byť aj viac ako 2 000 eur. V prieskume verejných a štátnych vysokých škôl to zistil portál Študentské financie. Pozrite si, koľko stojí rok štúdia na ostatných vysokých školách na Slovensku.

i821.skoly_jpg
Sydq.skoly_i_jpg
aUrW.skoly_ii_jpg

* Informácie z roku 2014

 
Späť hore ↑