Cena štúdia

Štúdium na vysokej škole zaťažuje každý rodinný rozpočet. Preto sme zostavili zoznam bežných mesačných výdavkov, ktorý je rozdelený podľa formy štúdia. Pozrite si, koľko stojí mesiac v Trnave (ceny sú orientačné).*

Náklady na denné štúdium

Mesačné náklady na denné štúdium

Ubytovanie (internát)Ubytovanie (privát)Raňajky, obed, večeraCestovné v rámci mestaZábava a kultúra
 50 – 60 € 80 – 100 € 60 – 120 €2 – 8 € 20 – 40 €

Spolu za mesiac: 132 – 268 €

Náklady na externé štúdium

Ročné náklady na externé štúdium

Bc. stupeň
(školné)
Mgr. stupeň (školné)StravaCestovné v rámci mesta
600 – 800 € 1 265 € 70 – 100  €15 – 20 €

Spolu za akademický rok Bc. štúdia: 685 – 920 €
Spolu za akademický rok Mgr. štúdia: 1 350 – 1 385 €

Rozdiel v cenách za štúdium na slovenských vysokých školách môže byť aj viac ako 2 000 eur. V prieskume verejných a štátnych vysokých škôl to zistil portál Študentské financie. Pozrite si, koľko stojí rok štúdia na ostatných vysokých školách na Slovensku.

i821.skoly_jpg
Sydq.skoly_i_jpg
aUrW.skoly_ii_jpg

* Informácie z roku 2014

 
Späť hore ↑