Mladá, moderná a dynamická – taká ako ty!

Výber vysokej školy nedá spať nejednému maturantovi či uchádzačovi o štúdium. Pre tých, ktorí sú kreatívni a chcú mať po škole uplatnenie v praxi, by mohla byť zaujímavou voľbou Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK UCM).

FMK je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je to jediná verejná fakulta masmediálnej komunikácie na Slovensku, miesto, ktoré vychovalo mnohých úspešných novinárov, mediálnych odborníkov, marketingových pracovníkov, moderátorov, hovorcov, redaktorov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr.

Na FMK si môžete vybrať zo štyroch akreditovaných študijných programov – masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami v anglickom jazyku a aplikované mediálne štúdiá. Každý v dennej alebo externej forme.

 

Nuda na škole nehrozí

Prepojenie teórie s praxou je v dnešnej dobe nesmierne dôležité.  Naša fakulta ponúka široké uplatnenie v rámci svojich vlastných médií, v ktorých môžu pracovať samotní študenti.

Deň otvorených dverí 2014 - študenti v akcii

DOD 2014 – študenti v akcii

Máme najmodernejšie multimediálne HD štúdio, kde študenti v rámci vlastnej fakultnej televízie FMK TV získavajú prax na rôznych pozíciách – kameraman, redaktor, moderátor, strihač, dramaturg, zvukár, technik. V súčasnosti vzniká mnoho relácií, ktoré si pripravujú samotní študenti. Môžete napríklad moderovať hudobnú reláciu „eFMjuzik“, módny program „Dva špendlíky“ alebo byť súčasťou redakcie spravodajstva. V tmavých chodbách FMK sídli redakcia najoceňovanejšieho univerzitného časopisu Atteliér.

K práci sa môžu pripojiť študenti všetkých ročníkov a stupňov štúdia. Píšu svoje názory na problematiku, ktorá ich zaujíma, robia rozhovory s významnými ľuďmi z praxe, ale aj z fakulty. Tí jazykovo zdatnejší skúšajú, čo obnáša práca editora, naopak technickejšie zameraní študenti pracujú s grafikou. Rádio Aetter funguje ako internetové rádio. Zoskupuje šikovných študentov, ktorí majú  v budúcnosti záujem pracovať v jednom zo zvučných rozhlasových štúdií. Okrem hovoreného slova ponúka Aetter aj celodenný prúd dobrej hudby. V programovej štruktúre  sa nachádza veľa zaujímavých relácií. Jednou z nich je aj JobTip určený najmä pre tých, ktorí chcú v lete vycestovať za prácou do zahraničia.

Od roku 2010 fungujú na Fakulte masmediálnej komunikácie špecializované pracoviská – kabinety, ktoré študentom poskytujú priestor pre kreatívne aktivity. Kabinetov Kreatívnej agentúry Atteliér je niekoľko – kabinet marketingu a lobbingu, kabinet sponzoringu a nového biznisu, kabinet PR, eventov, nových médií, kabinet medzinárodných vzťahov. Vybrať si môžete podľa toho, čo vás zaujíma. Kabinety sú vhodnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť reálne projekty fakulty, univerzity aj externých klientov. Športové, kultúrne, hudobné, módne, ale aj vedomostné eventy, dopĺňajú tvár mladej a dynamickej fakulty. Veľkou výhodou popri štúdiu je aj to, že môžete stážovať v reklamných, marketingových či mediálnych agentúrach v neďalekom hlavnom meste.

Ak hľadáte školu, kde sa nebudete len donekonečna učiť teóriu, ale skúsite aj prax, podajte si na FMK prihlášku. Čas na to máte do 15. mája. Prijímacích skúšok sa nemusia zúčastniť tí, ktorí dosiahli počas strednej školy priemer známok do 2,0 a uchádzači o externé štúdium.

Viac o prijímacom konaní nájdete v sekcii Prijímacie konanie.

Foto: Michal Zaťko, Boris Holečko