Študenti marketingu si môžu zapísať nový praktický predmet

Kabinet marketingu bude zameraný na praktické zručnosti študentov a na ich rozvoj. Predmet sa bude otvárať v akademickom roku 2019/2020.

Poslaním kabinetu marketingu je rozvíjať praktické zručnosti študentov v oblasti marketingu a vzdelávať ich nad rámec vyučovacieho procesu. Študenti budú v rámci kabinetu rozvíjať viaceré oblasti, ktorým sa môžu venovať ako napríklad:

  • Kurz online marketingu
  • Grafika
  • Sociálne médiá
  • Event marketing

Študenti, ktorí si chcú zapísať predmet, sa budú musieť zaregistrovať.

Predmet kabinet marketingu sa bude vyučovať v letnom aj v zimnom semestri a študenti získajú za jeho absolvovanie dva kredity. Hodnotený bude praktický výstup predmetu, na ktorom budú študenti pracovať počas semestra. Viac informácií získate u Mgr. Matej Martoviča, PhD., Mgr. Igora Piatrova alebo u Mgr. Martina Vanka.