Pedagógovia odprezentujú svoje mobility

Zaujíma vás, čo vaši kolegovia robili na mobilitách a zároveň hľadáte inšpiráciu do vašej ďalšej práce? Referát medzinárodných vzťahov a vedenie FMK UCM preto pre všetkých kolegov pripravili sériu prednášok s názvom International Day.

Cieľom podujatia je informovanie o doktorandských a pedagogických zahraničných pobytoch predstaviteľov našej fakulty. Na diskusii nám členovia jednotlivých katedier predstavia partnerské univerzity a popíšu, akým spôsobom fungujú po edukačnej, časopiseckej či celkovo organizačnej stránke. Taktiež tu bude možné okrem inšpirácie načerpať kontakty na ďalšiu spoluprácu so zahraničnými inštitúciami či už v rámci publikačnej alebo projektovej spolupráce.

Okrem toho chce fakulta týmto eventom motivovať ostatných pedagógov a doktorandov k vlastným zahraničným cestám. „Sme dynamická fakulta, ktorá sa zaujíma o aktuálne trendy v rámci okruhu našej pedagogickej a výskumnej činnosti. Preto radi spoznávame, ako to funguje v zahraničí a vytvárame perspektívne spolupráce,“ prezradila organizátorka International Day doktorka Anna Kačincová Predmerská.

Séria prezentácií z mobilít, ale aj konferencií sa uskutoční 23. mája o 10.00 v Kine OKO a potrvá zhruba do 12.00. V programe vystúpia:

Mgr. Zuzana Benková / Mgr. Simona Mičová – Taliansko
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. – Poľsko
Mgr. Monika Hossová, PhD. – Chorvátsko
Mgr. Jana Hubinová, PhD. – Lotyšsko
Mgr. Anna Hurajová, PhD. – Kuba
Mgr. Zdenko Mago, PhD. – Japonsko
Mgr. Juliana Mináriková, PhD. – Čína
prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc. – Rusko, Moskva
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – Rusko, Belgorod
Mgr. Ján Proner / Mgr. Ivan Rokošný – Malta a Malajzia
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CsC. – Dubaj
PhDr. Oľga Škvareninová, PhD. / Mgr. Marek Šimončič, PhD. – Kuala Lumpur

Udalosť je určená primárne pre pedagógov a doktoranadov FMK UCM v Trnave.