Mgr. Zuzana Benková

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

som na mobilite v zahraničí, konzultácie so študentmi realizujem online

Magisterka Zuzana Benková sa vo svojej vedeckej činnosti venuje vplyvu nových médií na kognitívne procesy človeka.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: nové médiá, digitálne médiá, masmédiá, filozofia médií, poznanie, porozumenie, vzdelávanie, prezentačné praktikum, komunikácia, mediálna výchova, anglický jazyk.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 K niektorým rizikám online komunikácie a vzťah vysokoškolákov k tomuto fenoménu / Benková, Zuzana, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 8-18.

Predmety

Oznamy