Mgr. Ivan Rokošný

denný doktorand

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 37

pondelok, 13.30 - 15.30 hod.

Magister Ivan Rokošný momentálne pôsobí ako denný doktorand na FMK a vo svojej vedeckej činnosti sa venuje teórii digitálnych hier, audiovízii a filmovým štúdiám. Vyštudoval odbor masmediálna komunikácia s titulom magister v roku 2017. Už počas doktorandského štúdia absolvoval pracovnú stáž v hlavnom meste Malajzie – Kuala Lumpur, kde pôsobil na významnej univerzite APU. Okrem toho počas štúdia pôsobil aj na zahraničných univerzitách v Prahe, Krakove a na Malte.

Okrem výučby na FMK organizuje filmový festival FREJM a bol medzi prvými študentmi, ktorí absolvovali novinársku stáž na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Štúdium ukončil absolventským filmom s názvom Zvuk náš každodenný, ktorý získal cenu poroty na Start Film Feste v Českej Republike. Film bo nominovaný a uvedený aj na festivaloch v Mexiku, Taliansku, či Bangládeši. Popri pôsobení na univerzite pracuje aj ako filmový novinár a aktívne sa angažuje v kultúrnom dianí v Trnave.

Oblasť záujmu: film, digitálne hry a audiovízia.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Potencial of video games to teach and their application in education / Rokošný, Ivan, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 388-397.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Bez lásky. Poetika zúfalstva / Rokošný, Ivan, 2017. - Popis urobený: 3. 10. 2017.
In: CinemaView : filmový magazín. - ISSN 1336-8478, 2. 10. 2017, [2 s.] [online].
Rec na: Neľubov / réžia: Andrej Zvjagincev, 2017.

Spôsob prístupu:
http://www.cinemaview.sk/

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Magický Krakov / Rokošný, Ivan, 2017.
In: Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave so štúdiom v zahraničí / editor: Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-902-5, S. 33-34.

Predmety

  • Kultové audiovizuálne diela
  • Zvukové praktikum
  • Základy audiovizuálnej tvorby

Pobyty

Erasmus+: Fakulta sociálnych věd, Univerzita Karlova v Praze

Erasmus+: Wydzial Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ocenenia

Čestné uznanie za absolventský film Zvuk náš každodenný START FILM FEST - Bystřice nad Pernštejnem, 2017

Oznamy