Mgr. Ivan Rokošný

denný doktorand

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 37

pondelok, 13.00 - 15.00 hod.

Magister Ivan Rokošný sa vo svojej vedeckej činnosti venuje typológii a charakteristikám publika digitalných hier.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: film, audiovízia, digitálne hry.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Potencial of video games to teach and their application in education / Rokošný, Ivan, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 388-397.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Bez lásky. Poetika zúfalstva / Rokošný, Ivan, 2017. - Popis urobený: 3. 10. 2017.
In: CinemaView : filmový magazín. - ISSN 1336-8478, 2. 10. 2017, [2 s.] [online].
Rec na: Neľubov / réžia: Andrej Zvjagincev, 2017.

Spôsob prístupu:
http://www.cinemaview.sk/

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Magický Krakov / Rokošný, Ivan, 2017.
In: Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave so štúdiom v zahraničí / editor: Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-902-5, S. 33-34.

Predmety

  • Audiovizuálna tvorba I. - 1. Bc., MARK
  • Kultové audiovizuálne diela - 1. Mgr., KOMU

Pobyty

Erasmus+: Fakulta sociálnych věd, Univerzita Karlova v Praze

Erasmus+: Wydzial Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ocenenia

Čestné uznanie za absolventský film Zvuk náš každodenný START FILM FEST - Bystřice nad Pernštejnem, 2017

Oznamy