Konzultačné hodiny pre odchádzajúcich študentov na Erasmus+

Konzultačné hodiny doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., počas ktorých bude podpisovať  aj dokumenty odchádzajúcich Erasmus+ študentov budú nasledovné:

  • utorok 30. apríl 2019: 8.00 – 9.30 hod.
  • štvrtok 2. máj 2019: 8.00 – 9.00 hod.
  • utorok 7. máj 2019: 12.00 – 13.30 hod.
  • piatok 10. máj 2019: 9.00 – 11.00 hod.

Pán docent prosí študentov, aby si dokumenty priniesli na USB a tí, ktorí majú vycestovať na pobyt v zimnom semestri AR 2019/2020, aby dodržali termíny určené zahraničnou univerzitou, počas ktorých je potrebné doručiť požadované dokumenty.