Podpisovanie dokumentov na Erasmus+

PhDr. doc. Ján Višňovský, PhD. bude mať konzultačné hodiny, počas ktorých bude podpisovať aj dokumenty odchádzajúcich Erasmus+ študentov, nasledovne: pondelok 27. máj, 13.30 – 14.30 hod. Prosíme študentov, ktorí majú vycestovať na pobyt v zimnom semestri AR 2019/2020, aby dodržali termíny určené zahraničnou univerzitou, počas ktorých je potrebné doručiť požadované dokumenty.

Podpisovanie dokumentov: Odchádzajúci študenti Erasmus+ v LS 2018/2019

Študentom, ktorí v letnom semestri 2018/2019 absolvujú zahraničný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+, bude fakultný koordinátor doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. podpisovať dokumenty počas konzultačných hodín v októbri a novembri 2018. Študent si prinesie vyplnené dokumenty na kľúči:  learning agreement,  application form (ak sa vyžaduje), potvrdenie o účasti na Erasme pre študijné oddelenie (dostupný na Potvrdenie o … Viac →